Do Adresáře AbraFlexi přidá tlačítko "Přehled vztahu" kterým se aplikace volá. Nejprve je třeba zvolit jaké moduly budou při generování vztahu použity a za jaký časový úsek se budou data zpracovávat.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Vítězslav Dvořák d7ef776e15 v0.2.2 release 1 month ago
debian v0.2.2 release 1 month ago
i18n Debianized 1 month ago
nbproject FlexiBee renamed to AbraFlexi 1 year ago
src Slash fix 1 month ago
testing FlexiBee renamed to AbraFlexi 1 year ago
.gitignore Update installed auloloaded 1 month ago
Dockerfile Update path to modules in package 1 month ago
Makefile v0.2.2 release 1 month ago
README.md Slash fix 1 month ago
composer.json Debianized 1 month ago
phpunit.xml FlexiBee renamed to AbraFlexi 1 year ago
project-logo.png Readme Update 3 years ago
project-logo.svg Basic Functionality 3 years ago
settings.png Readme Update 3 years ago

README.md

project logo

Přehled vztahu s klientem pro AbraFlexi

Použití

Do Adresáře AbraFlexi přidá tlačítko "Přehled vztahu" kterým se aplikace volá.

Nejprve je třeba zvolit jaké moduly budou při generování vztahu použity a za jaký časový úsek se budou data zpracovávat.

settings

Po odeslání tlačítkem "Vygeneruj report" je tento vygenerován a zobrazen. Současně je tento i odeslán mailem na uvedenou adresu klienta.

Instalace

V browseru je třeba ručně otevřít stránku install.php

Do formuláře se vyplní přístupové údaje do AbraFlexi. Pokud jsou tyto správné, vytvoří se ve AbraFlexi v evidenci adresáře spouštěcí tlačítko.

(Pokud se nepovede autodetekce serveru a portu, zkopírujte prosím tuto hodnotu z adresního řádku do příslušného políčka)

Aplikace v chodu je k vyzkoušení abraflexi-relationship.vitexsoftware.com

Testování

Pokud není stránka volána s parametry $authSessionId && $companyUrl pokusí se načíst konfigurák ../testing/client.json

Nasazení

K dispozici je Docker image

docker run -d -p ${OUTPORT}:${INPORT} --name ${CONTNAME} vitexsoftware/abraflexi-relationship

Nebo debianí balíček k instalaci na server se sytémem Debian či Ubuntu:

sudo apt install lsb-release wget apt-transport-https bzip2

sudo wget -O /usr/share/keyrings/vitexsoftware.gpg https://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/vitexsoftware.gpg]  https://repo.vitexsoftware.com  $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
sudo apt update

sudo apt install abraflexi-relationship

Pokud používáte apache, je třeba aktivovat jeho konfiguraci:

a2enconf abraflexi-relationship
apache2ctl restart

Poté je aplikace dostupná bez další konfigurace na http://0.0.0.0/abraflexi-relationship/