You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Vítězslav Dvořák b5bff87c23 Debian Bookworm build added 2 weeks ago
.github Create FUNDING.yml 7 months ago
db/migrations Updated for current Ease Libraries and php-abraflexi 6 months ago
debian toggleLstingRow.js is allready in flexiproxy-core-package 4 years ago
doc Readme Update 4 years ago
locale Updated for current Ease Libraries and php-abraflexi 6 months ago
nbproject Image Upload Fixed 4 years ago
scss Initial Support for Custom Buttons 4 years ago
src Updated for current Ease Libraries and php-abraflexi 6 months ago
testing Image Upload Fixed 4 years ago
tests Plugin layout rewrite 4 years ago
.gitignore Show custom menu items on every page 4 years ago
Jenkinsfile Debian Bookworm build added 2 weeks ago
Makefile update clean action 4 years ago
README.md Updated for current Ease Libraries and php-abraflexi 6 months ago
Vagrantfile Abra Developers Day Commit 4 years ago
bootstrap.sh Abra Developers Day Commit 4 years ago
codeception.yml Plugin layout rewrite 4 years ago
composer.json Updated for current Ease Libraries and php-abraflexi 6 months ago
phinx-adapter.php Ability Crete SQL tables and its columns 4 years ago
project_logo.png New Logo 4 years ago
project_logo.xcf New Logo 4 years ago
selenium.sh Plugin layout rewrite 4 years ago

README.md

FlexiProxy

FlexiProxy Logo

Co aplikace umí

 • Proxy mezi AbraFlexi a klientem
 • Měnit Logo
 • Přidává práci s obrázky v ceníku
 • Přidává položky do menu
 • Rozšíření pro vývojáře

Obrázky produktů

Co aplikace neumí

 • Uvidíme

Instalace

Debian

Pro Debian či Ubuntu prosím použijte repozitář se závislostmi composer, EaseFramework a FlexiPeehp:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
apt update
apt install flexiproxy

během instalace bude proveden dotaz na přihlašovací údaje do AbraFlexi a umístění složky se vstupními soubory

Git

Pro jiné systémy je třeba

git clone https://github.com/VitexSoftware/FlexiProxy.git
cd FlexyProxy
composer install

a poté upravit config.json

Spouštění

Spouštění se provádí skriptem src/doit.php nebo příkazem /usr/bin/flexiproxy z debianího balíčku

Konfigurace

Ten si načte obsah konfiguračního souboru config.json

{
  "EASE_APPNAM": "FlexiProxy",
  "EASE_LOGGER": "syslog|console",
  "EMAIL_FROM": "flexiproxy@localhost",
  "FLEXIBEE_URL": "https://localhost:5434",
  "FLEXIBEE_LOGIN": "admin",
  "FLEXIBEE_PASSWORD": "admin123",
  "FLEXIBEE_COMPANY": "spoje_net_s_r_o_4",
  "access_policy": "login",
  "debug": "true",
  "logo": "/images/yourlogo.png"
}
 • access_policy: public - zpřístupní vše pod uživatelem z natavení; login - je nutné se přihlásit
 • debug: vypisuje dodatečné ladící ingormace (nepovinné)
 • logo: jiný než výchozí obrázek pro modul logochanger (nepovinné)

Uživatelské položky v menu

Pokud potřebujeme do menu přidat nějaké další položky je zde k dispozici modul [src/FlexiProxy/plugins/output/html/CustomMenu.php] (istaluje se jako balíček flexiproxy-custom-menu) a konfiguruje se pomocí JSON konfiguráku v konfigurační složce.

Obsahuje povinně alespoň jednu sekci "left-menu" nebo "right-menu" určující na kterou stranu menu se mají její podpoložky přidat.

Podpoložky mohou být buď odkaz nebo další podmenu jak je vidět v ukázkovém konfiguráku:

{
  "left-menu": {
    "http://v.s.cz/": "Autor",
    "Left Menu 1": {
      "a": "b",
      "0": "",
      "c": "d"
    },
    "Left menu 2": {
      "e": "f",
      "0": "",
      "g": "h"
    }
  },
  "right-menu": {
    "Right Menu 1": {
      "k": "l",
      "0": "",
      "m": "n"
    },
    "Right menu 2": {
      "o": "p",
      "0": "",
      "q": "r"
    }
  }
}

Prázdná položka "0": "" je rendrována jako oddělovač.

Logování

Se provádí do systémového logu. Ten pak vypadá zhruba takto:

Nov 7 17:41:44 dellnik FlexiProxy: `AbraFlexi\Adresar`  ❁ GET AddressBook item AT Computers a.s. as https://localhost:5434/c/firma_s_r_o_/adresar/641.json

Testování

Skript obsahuje i PHPUnit testy

Vagrant

pro vyzkoušení aplikace je třeba zadat tyto příkazy

sudo sed -i '/^127.0.0.1/ s/$/ flexiproxy.vagrant/' /etc/hosts
sudo a2enmod proxy
sudo ln -s `realpath testing/localapache.conf` /etc/apache2/sites-available/
sudo a2ensite localapache
sudo service apache2 restart
vagrant up

Aplikace pak bude dostupná na adrese http://flexiproxy.vagrant/

Databaze

vendor/bin/phinx create CustomColumns -c phinx-adapter.php
vendor/bin/phinx migrate -c phinx-adapter.php

Testing

At first you need initialise create sql user & database with login and password from testing/phinx.yml and initialise testing database by phinx migrate command:

composer update
cd tests
mysqladmin -u root -p create flexiproxy
mysql -u root -p -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON flexiproxy.* TO flexiproxy@localhost IDENTIFIED BY 'flexiproxy'"
sudo -u postgres bash -c "psql -c \"CREATE USER flexiproxy WITH PASSWORD 'flexiproxy';\""
sudo -u postgres bash -c "psql -c \"create database flexiproxy with owner flexiproxy encoding='utf8' template template0;\""
../vendor/bin/phinx migrate -e development 
../vendor/bin/phinx migrate -e testing 

Building

Simply run debian/deb-package.sh

For Docker:

docker build -t vitexus/flexiproxy .
docker push vitexus/flexiproxy

Links

Homepage: https://www.vitexsoftware.cz/flexiproxy.php

GitHub: https://github.com/VitexSoftware/FlexiProxy

Demo: http://flexiproxy.vitexsoftware.cz/c/demo