Skript pro pro import KvElektro CSV do skladu AbraFlexi
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Cybervitexus 0df1838932
Create FUNDING.yml
2 years ago
.github Create FUNDING.yml 2 years ago
bin Initial Commit 4 years ago
nbproject Initial Commit 4 years ago
src Initial Commit 4 years ago
.gitignore Ignore Private NetBeans dir 4 years ago
9110808082.csv Initial Commit 4 years ago
LICENSE Initial commit 4 years ago
Makefile Initial Commit 4 years ago
README.md typo fixed 4 years ago
cleveron.png Initial Commit 4 years ago
client.json Initial Commit 4 years ago
composer.json Initial Commit 4 years ago
composer.lock Initial Commit 4 years ago
kvel2fb.json Initial Commit 4 years ago
projectlogo.png Initial Commit 4 years ago
projectlogo.xcf Initial Commit 4 years ago
spojenet.gif Ignore Private NetBeans dir 4 years ago

README.md

Project Logo

KV Elektro CSV -> FlexiBee

Skript pro pro import KvElektro CSV do FlexiBee

Funkce

 1. Načte se vstupní soubor input.csv ( uveden jako parametr příkazu kvel2fb )
 2. Vystaví Faktura typu ("TYP_DOKLADU" v konfiguraci) jejíž dodavatelem je "FIRMA" z konfigurace
 3. Pro každou jeho řádku se vystaví v tomto dokladu položku

Instalace

Zatím nejsou k dispozici balíčky takže se pouze naklonuje repozitář a nainstalují PHP závislosti nástrojem composer:

  git clone git@github.com:VitexSoftware/KV-Elektro-to-FlexiBee.git
  cd KV-Elektro-to-FlexiBee && composer install --no-dev

Aktualizace

Ve složce se zdrojové kódy akutlizují obdobně k instalaci:

  cd KV-Elektro-to-FlexiBee
  git pull
  composer update --no-dev

Konfigurace

kvel2fb.json

{
  "TYP_DOKLADU": "FAKTURA",
  "FIRMA": "code:KV"
}

Doporučuji nainstalovat balíček php-flexibee-config který spravuje konfigurační soubor /etc/flexibee/client.conf a ten nasymlinkovat do složky projektu jako client.conf

Spuštění

cd src php -f ./kvel2fb.php csvfile.csv

Poděkování

Tento software by nevznikl pez podpory:

Cleveron Spoje.Net