AbraFlexi task launcher
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Vítězslav Dvořák 64d2fafd4e use of vitexsoftware/ease-bootstrap4-widgets-abraflexi 2 weeks ago
.github Create FUNDING.yml 5 months ago
bin Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
db Update for current php-abraflexi 2 weeks ago
debian Update for current php-abraflexi 2 weeks ago
doc Update for current php-abraflexi 2 weeks ago
i18n Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
lib Update for current php-abraflexi 2 weeks ago
nbproject Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
src Update for current php-abraflexi 2 weeks ago
.env configuration fix after rename 3 weeks ago
.gitignore Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
Dockerfile Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
Jenkinsfile try to install only sqlite version 3 weeks ago
Makefile Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
README.md Update for current php-abraflexi 2 weeks ago
Vagrantfile Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
composer.json use of vitexsoftware/ease-bootstrap4-widgets-abraflexi 2 weeks ago
multiflexi-mysql.svg Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
multiflexi-pgsql.svg Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
multiflexi-socilal-preview.png try to install only sqlite version 3 weeks ago
multiflexi-socilal-preview.svg New title image added 3 weeks ago
multiflexi-sqlite.svg Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
multiflexi.svg Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago
phinx-adapter.php Alll renamed to AbraFlexi 3 weeks ago

README.md

Multi Flexi

MFB

Umožňuje spouštět zvolené nástroje nad určitými účetními jednotkami AbraFlexi v daných intervalech.

Nastavené úlohy jsou pravidelně spouštěny ze systémovécho plánovače. Protokol spouštění je zapisován do systémového logu.

Spouštěným skriptům jsou nastavoavány tyto proměnné prostředí:

 • ABRAFLEXI_URL
 • ABRAFLEXI_LOGIN
 • ABRAFLEXI_PASSWORD
 • ABRAFLEXI_COMPANY
 • proměnné prostředí dle individuální konfigurace každého modulu pro každou firmu

Screenshoty

Přehled stavu aplikace:
MFB

Editace Aplikace/Skriptu: MFB

Přehled nastavených aplikací: MFB

Editace firmy a nastavení spouštěných služeb MFB

Instance AbraFlexi serveru: MFB

Pluginy:

Jako plugin je možné použít jakýkoliv spustitelný skript nebo binárku. Tyto jsou však připraveny k použití:

instalace

sudo apt install lsb-release wget
echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
sudo apt update
sudo apt install multiflexi-DATABASE

k dispozici jsou tyto databázové adaptéry: multiflexi-mysql, multiflexi-pgsql a multiflexi-sqlite

Výsledná instalace pak bude vypadat takto:

vitex@system:~$ sudo apt install multiflexi-mysql 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 multiflexi
Suggested packages:
 abraflexi-server abraflexi-digest abraflexi-reminder abraflexi-contract-invoices abraflexi-email-importer
The following NEW packages will be installed:
 multiflexi multiflexi-mysql
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 221 kB of archives.
After this operation, 913 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
Get:1 http://repo.vitexsoftware.cz focal/main amd64 multiflexi-mysql all 1.1~focal~26 [1948 B]
Get:2 http://repo.vitexsoftware.cz focal/main amd64 multiflexi all 1.1~focal~26 [219 kB]
Fetched 221 kB in 0s (2207 kB/s)  
Selecting previously unselected package multiflexi-mysql.
(Reading database ... 139480 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../multiflexi-mysql_1.1~focal~26_all.deb ...
Unpacking multiflexi-mysql (1.1~focal~26) ...
Selecting previously unselected package multiflexi.
Preparing to unpack .../multiflexi_1.1~focal~26_all.deb ...
Unpacking multiflexi (1.1~focal~26) ...
Setting up multiflexi-mysql (1.1~focal~26) ...
Setting up multiflexi (1.1~focal~26) ...

Determining localhost credentials from /etc/mysql/debian.cnf: succeeded.
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/multiflexi.conf

Creating config file /etc/dbconfig-common/multiflexi.conf with new version

Creating config file /etc/multiflexi/.env with new version
checking privileges on database multiflexi for multiflexi@localhost: user creation needed.
granting access to database multiflexi for multiflexi@localhost: success.
verifying access for multiflexi@localhost: success.
creating database multiflexi: success.
verifying database multiflexi exists: success.
dbconfig-common: flushing administrative password
Phinx by CakePHP - https://phinx.org. 0.9.2-3

using config file .usrlibmultiflexiphinx-adapter.php
using config parser php
using migration paths 
 - /usr/lib/multiflexi/db/migrations
using seed paths 
 - /usr/lib/multiflexi/db/seeds
warning no environment specified, defaulting to: production
using adapter mysql
using database multiflexi

 == 20160203130652 User: migrating
 == 20160203130652 User: migrated 0.0181s

 == 20160825235219 AbraFlexis: migrating
 == 20160825235219 AbraFlexis: migrated 0.0146s

 == 20180208121253 Customer: migrating
 == 20180208121253 Customer: migrated 0.0190s

 == 20180208122200 Company: migrating
 == 20180208122200 Company: migrated 0.0227s

 == 20180310143606 CompanysOwnerIsCustomer: migrating
 == 20180310143606 CompanysOwnerIsCustomer: migrated 0.0223s

 == 20200413063021 Applications: migrating
 == 20200413063021 Applications: migrated 0.0219s

 == 20200413150836 AppToCompany: migrating
 == 20200413150836 AppToCompany: migrated 0.0354s

 == 20200503154326 CompanyNotifyEmail: migrating
 == 20200503154326 CompanyNotifyEmail: migrated 0.0071s

 == 20200520140331 ConfigRegistry: migrating
 == 20200520140331 ConfigRegistry: migrated 0.0440s

 == 20200529215717 AppSetup: migrating
 == 20200529215717 AppSetup: migrated 0.0085s

 == 20200704143315 Logger: migrating
 == 20200704143315 Logger: migrated 0.0227s

 == 20200710133202 CommandlineParams: migrating
 == 20200710133202 CommandlineParams: migrated 0.0079s

 == 20200712203245 DefaultOption: migrating
 == 20200712203245 DefaultOption: migrated 0.0060s

 == 20200713143202 AppIntervalToInterv: migrating
 == 20200713143202 AppIntervalToInterv: migrated 0.0061s

 == 20200713170617 FixCmdlineLogIndex: migrating
 == 20200713170617 FixCmdlineLogIndex: migrated 0.0271s

 == 20210317130152 DefaultCompanySetup: migrating
 == 20210317130152 DefaultCompanySetup: migrated 0.0047s

All Done. Took 0.3214s
run "multiflexi-phinx seed:run" to load demo data
run "multiflexi-phinx seed:run -s AppSeeder" to load only plugins demo setup
ProjectDir: /usr/lib/multiflexi VendorDir: /var/lib/composer/multiflexi
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 10 installs, 0 updates, 0 removals
 - Locking deb/abraflexi (2.10)
 - Locking deb/abraflexi-bricks (0.34)
 - Locking deb/ease-bootstrap4 (1.7)
 - Locking deb/ease-bootstrap4-widgets (1.3)
 - Locking deb/ease-bootstrap4-widgets-abraflexi (0.5)
 - Locking deb/ease-bricks (0.9.9)
 - Locking deb/ease-core (1.35)
 - Locking deb/ease-fluentpdo (1.0)
 - Locking deb/ease-html (1.36)
 - Locking fpdo/fluentpdo (v2.2.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 10 installs, 0 updates, 0 removals
 - Installing deb/ease-core (1.35): Symlinking from /usr/share/php/EaseCore
 - Installing deb/abraflexi (2.10): Symlinking from /usr/share/php/AbraFlexi
 - Installing deb/ease-html (1.36): Symlinking from /usr/share/php/EaseHtml
 - Installing deb/ease-bootstrap4 (1.7): Symlinking from /usr/share/php/EaseTWB4
 - Installing deb/ease-bootstrap4-widgets (1.3): Symlinking from /usr/share/php/EaseTWB4Widgets
 - Installing deb/ease-bricks (0.9.9): Symlinking from /usr/share/php/EaseBricks
 - Installing deb/abraflexi-bricks (0.34): Symlinking from /usr/share/php/AbraFlexiBricks
 - Installing deb/ease-bootstrap4-widgets-abraflexi (0.5): Symlinking from /usr/share/php/EaseTWB4WidgetsAbraFlexi
 - Installing fpdo/fluentpdo (v2.2.0): Extracting archive
 - Installing deb/ease-fluentpdo (1.0): Symlinking from /usr/share/php/EaseFluentPDO
Generating autoload files
/var/lib/composer/multiflexi/autoload.php
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
[master 13012c2] committing changes in /etc made by "apt install multiflexi-mysql"
 Author: vitex <vitex@system>
 10 files changed, 162 insertions(+)
 create mode 100644 apache2/conf-available/multiflexi.conf
 create mode 100644 avahi/services/multiflexi.service
 create mode 100644 cron.d/multiflexi
 create mode 100755 cron.daily/multiflexi
 create mode 100755 cron.hourly/multiflexi
 create mode 100755 cron.monthly/multiflexi
 create mode 100755 cron.weekly/multiflexi
 create mode 100644 dbconfig-common/multiflexi.conf
 create mode 100644 multiflexi/.env

Po instalaci je pak možné načíst buď kompletní demo data ( uživatel demo heslo demo )

multiflexi-phinx seed:run

Doporučenou možností je však založit si vlastního uživatele a zaregistrovat AbraFlexi server a poté pouze načíst demo aplikace příkazem:

multiflexi-phinx seed:run -s AppSeeder

Tím se načtou pouze ukázkové aplikace. Jsou li tyto také nainstalovány (nalezeny na disku) jsou rovnou aktivovány aby je bylo možné přiřadit k firmám a intervalům.

AppSeeder