Redmine to AbraFlexi importer
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Cybervitexus ebce65e704
Update README.md
1 month ago
.github Create FUNDING.yml 7 months ago
i18n All renamed to AbraFlexi 10 months ago
nbproject All renamed to AbraFlexi 10 months ago
src AbaraFlexi update 6 months ago
.gitignore config 6 months ago
README.md Update README.md 1 month ago
composer.json AbaraFlexi update 6 months ago
config.json config 6 months ago
hotovo.png ReadmeUpdate 4 years ago
project-logo.png Initial commit 4 years ago
project-logo.xcf Initial commit 4 years ago
redmine_timesheet_plugin-csv.diff Initial commit 4 years ago
timesheet.csv Transfer Commit 2 years ago
vyber-projektu.png ReadmeUpdate 4 years ago

README.md

Redmine to AbraFlexi importer

Logo

Ze zvolených projektů v Redmine vygeneruje fakturu ve AbraFlexi.

Nastavení

Potřebujeme Redmine s povoleným api a config.json s patřičně vyplněnými položkami:

{
  "EASE_APPNAME": "Redmin2AbraFlexi",
  "EASE_LOGGER": "syslog",
  "ABRAFLEXI_URL": "https://demo.abraflexi.eu:5434",
  "ABRAFLEXI_LOGIN": "demo",
  "ABRAFLEXI_PASSWORD": "demo",
  "ABRAFLEXI_COMPANY": "demo",
  "ABRAFLEXI_TYP_FAKTURY": "FAKTURA",
  "ABRAFLEXI_CENIK": "WORK",
  "REDMINE_URL": "https://vitexsoftware.cz/redmine",
  "REDMINE_USERNAME": "apikey",
  "REDMINE_PASSWORD": "",
  "debug": "false"
}

REDMINE_USERNAME Do redmine je možné se přihlašovat buď s jménem a heslem uživatele, který má dostatečná práva aby měl dostupné projekty a položky ze kterých se sestavuje faktura, nebo jeho API klíčem a náhodným heslem. ABRAFLEXI_CENIK je položka ceníku obvykle vyjadřující "člověkohodiny" ABRAFLEXI_TYP_FAKTURY Typ faktury vydané

Použití

Na stránce redmineprojects.php se zvolí ze kterých projektů se budou exportovat odpracované časy

Výběr projektů

Po odeslání formuláře se na další stránce zobrazí vygenerovaná faktura.

Vygenerovaná faktura

Instalace

Složka src je kořen webu který má být dostupný webserveru. ve složce projektu je třeba spustit composer install který doinstaluje potřebné závislosti.

Požadavky

https://github.com/ANovitsky/redmine_shared_api

Kód je primárně psaný pro Debian, pro provoz na jiném systému, např windows je třeba doplnit požadované css a skripty.

Statistiky práce na projektu

Napsáno s použitím knihovny AbraFlexi

See also: