Send AbraFlexi documents via email
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Vítězslav Dvořák 46d2de87f9 support for Ubuntu Jammy build added to Jenkinsfile 2 months ago
.github Create FUNDING.yml 2 years ago
bin v0.1 release 2 years ago
debian support for Ubuntu Jammy build added to Jenkinsfile 2 months ago
doc Initial commit 2 years ago
i18n/cs_CZ/LC_MESSAGES Initial commit 2 years ago
src Fix what PHPStan found 2 months ago
templates Try to build in jenkins 9 months ago
.env.template Initial commit 2 years ago
.gitignore Try to build in jenkins 9 months ago
Dockerfile Initial commit 2 years ago
LICENSE Initial commit 2 years ago
Makefile Initial commit 2 years ago
README.md Try to build in jenkins 9 months ago
TODO.md Initial commit 2 years ago
Vagrantfile Initial commit 2 years ago
bootstrap.sh Try to build in jenkins 9 months ago
client.json Initial commit 2 years ago
composer.json Try to build in jenkins 9 months ago
matcher.json Initial commit 2 years ago
project-logo.svg Initial commit 2 years ago

README.md

Package Logo

Odesílač dokladů pro AbraFlexi

K dispozici jsou skripty pro odesílání dokladů:

SendUnsent.php - hromadně odešle neodeslané. SendUnsentAttachments.php - najde neodeslané, připojí k nim přílohy a odešle

Doklady jsou odesílány na adresy dle následujícího klíče:

 1. "kontaktEmail" z dokladu
 2. email firmy
 3. email primárního kontaktu
 4. email kontaktu

Pokud je v poznámce dokladu nalezena adresa s prefixem cc např.: "cc:emailova@adresa.cz, cc:kopii@sem.com", odešle se kopie i na tyto maily.

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

  echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
  sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
  sudo apt update
  sudo apt install abraflexi-mailer

Po instalaci balíku jsou v systému k dispozici tyto nové příkazy:

 • abraflexi-send - odešle doklad (TODO)
 • abraflexi-send-unsent - odešle neodeslané
 • abraflexi-send-attachments - odešle doklad s přílohami (TODO)
 • abraflexi-send-unsent-attachments - odešle neodeslané s přílohami
 • abraflexi-show-unsent - vypíše neodeslané doklady

Konfigurace

S provádí uvedenín direktiv do .env souboru, jejich definicí jako konstant, nebo nastavením proměnných prostředí. Debianí balíček konfiurák očekává ve složce /etc/abraflexi-mailer, kde je k dispozici vzorový sobor .env.template

APP_NAME=AbraFlexiMailer            - název aplikace v syslogu
APP_DEBUG=true                 - zapnutí ladícího režimu
MUTE=true                    - neodesílat zprávy příjemcům ale na

EASE_MAILTO=info@vitexsoftware.cz        - sem se posílají zprávy je-li mute aktivní

ABRAFLEXI_URL="https://demo.abraflexi.eu:5434"
ABRAFLEXI_LOGIN="winstrom"
ABRAFLEXI_PASSWORD="winstrom"
ABRAFLEXI_COMPANY="demo"
ABRAFLEXI_CUSTOMER="demo"

ADD_LOGO=true                  - vkládat do mailu i logo firmy
ADD_QRCODE=true                 - vkládat do mailu i Obrázek pro QR platbu
MAIL_CC=info@vitexsoftware.cz          - všechny maily odesílat také v kopii na tuto adresu
MAIL_FROM=office@vitexsoftware.cz        - adresa odesilatele

EASE_LOGGER="console|syslog"          - způsob logování

Šablony

Předpokládá se že šablona se jmenuje dle evidence. např. faktura-vydana.ftl a je uložena ve složce "templates" ( /usr/share/abraflexi-mailer/templates v Debianu )

V šablonách je možné použít následující proměnné:

 • ${application} – Název aplikace, tedy "ABRA Flexi"
 • ${user} – Objekt uživatele, se kterým můžeme dále pracovat
 • ${company} – Nastavení firmy
 • ${uzivatelJmeno} – Vaše křestní jméno
 • ${uzivatelPrijmeni} – Vaše příjmení
 • ${titulJmenoPrijmeni} – Vaše celé jméno, včetně dosažených titulů
 • ${nazevFirmy} – Název firmy
 • ${doklad} – Doklad určený k odeslání

(Načítání šablon z AbaraFlexi evidence /sablona-mail/ není zatím podporováno, ježto autor nedisponuje Licencí Premium)

Závislosti

Tento nástroj ke svojí funkci využívá následující knihovny:

Poděkování

Tento software by nevznikl pez podpory:

Spoje.Net

Další software pro AbraFlexi