Browse Source

Rename all constants to MATCHER_

ease-core-based
parent
commit
7bda5aef72
  1. 6
      README.md
  2. 2
      debian/control
  3. 6
      src/Init.php

6
README.md

@ -81,9 +81,9 @@ Konfigurace
"EASE_LOGGER": "syslog|mail|console", - jak logovat
"PULL_BANK": "false", - stahnout banku před párováním
"DAYS_BACK": "7" - až kolik dní zpět párovat
"LABEL_PREPLATEK": "PREPLATEK", - štítek pro označení vetší než kolik vyžaduje uhrazovaná faktura
"LABEL_CHYBIFAKTURA": "CHYBIFAKTURA", - štítek pro označení platby ke které nebyla dohledána faktura
"LABEL_NEIDENTIFIKOVANO": "NEIDENTIFIKOVANO" -
"MATCHER_LABEL_PREPLATEK": "PREPLATEK", - štítek pro označení vetší než kolik vyžaduje uhrazovaná faktura
"MATCHER_LABEL_CHYBIFAKTURA": "CHYBIFAKTURA", - štítek pro označení platby ke které nebyla dohledána faktura
"MATCHER_LABEL_NEIDENTIFIKOVANO": "NEIDENTIFIKOVANO" -
```

2
debian/control vendored

@ -8,7 +8,7 @@ Priority: optional
Homepage: https://github.com/VitexSoftware/php-abraflexi-matcher
Package: abraflexi-matcher
Depends: ${misc:Depends}, php-vitexsoftware-abraflexi-bricks,php-vitexsoftware-ease-bricks, php-cli
Depends: ${misc:Depends}, php-vitexsoftware-abraflexi-bricks, php-vitexsoftware-ease-bricks, php-cli
Pre-Depends: debconf
Suggests: abraflexi-server, abraflexi-client-config
Replaces: flexibee-matcher

6
src/Init.php

@ -54,9 +54,9 @@ if ($updateCfg === true) {
"MATCHER_LOCALIZE",
"MATCHER_PULL_BANK",
"MATCHER_DAYS_BACK",
"LABEL_PREPLATEK",
"LABEL_CHYBIFAKTURA",
"LABEL_NEIDENTIFIKOVANO"] as $cfg) {
"MATCHER_LABEL_PREPLATEK",
"MATCHER_LABEL_CHYBIFAKTURA",
"MATCHER_LABEL_NEIDENTIFIKOVANO"] as $cfg) {
$cfg2save[$cfg] = $shared->getConfigValue($cfg);
}
if (file_put_contents('../.env', cfg2env($cfg2save))) {

Loading…
Cancel
Save