Párovač faktur pro AbraFlexi
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

5.9 KiB

Package Logo

Párovač faktur pro AbraFlexi

Instalace balíčku po spuštění (vytvoří potřebné štítky NEIDENTIFIKOVANO a CHYBIFAKTURA)

K dispozici jsou tři skripty na párování faktur:

ParujFakturyNew2Old.php - páruje faktury po jednotlivých dnech zpět až 3mesíce. ParujVydaneFaktury.php - pokusí se zpárovat všechny nespárované vydané doklady ParujPrijateFaktury.php - pokusí se zpárovat všechny nespárované přijaté doklady

Algoritmus je následující:

 • stažení výpisů z banky do abraflexi
 • projdou se všechny nespárované příjmy v bance ( /c/firma_s_r_o_/banka/(sparovano eq false AND typPohybuK eq 'typPohybu.prijem' AND storno eq false AND datVyst eq '2018-03-07' )?limit=0&order=datVyst@A&detail=custom:id,kod,varSym,specSym,sumCelkem,datVyst )
 • Platby se pak v cyklu po jedné zpracovávají
 • Ke každé příchozí platbě se program pokusí nalézt vhodný (neuhrazený a nestornovaný) doklad ke spárování. Nejprve podle variabilního symbolu. Nakonec dle prostého specifického symbolu.
 • Výsledky jsou sjednoceny dle čísla bankovního pohybu ve abraflexi aby nedocházelo k duplicitám když faktura vyhoví více ruzným hledáním.
 • Platby které nemají dohledaný protějšek dle žádné z podmínek jsou označeny štítkem NEIDENTIFIKOVANO
 • Pokud k platbě není dohledána faktura, dostane platba štítek CHYBIFAKTURA

Dohledané doklady se pak párují takto:

 • FAKTURA - platba se spáruje s fakturou + uhrazená faktura je odeslána z abraflexi na email klienta
 • ZALOHA - zálohová faktura je spárována s platbou + je vytvořen daňový doklad se stejným variabilním symbolem od kterého je tato záloha odečtena.
 • DOBR - je proveden odpočet dobropisu
 • Ostatní - je zapsáno varování do protokolu s polu s linkem do webového abraflexi

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
sudo apt update
sudo apt install abraflexi-matcher

Po instalaci balíku jsou v systému k dispozici tyto nové příkazy:

 • abraflexi-matcher - páruje všechny toho schopné faktury
 • abraflexi-matcher-in - páruje všechny toho schopné přijaté faktury
 • abraflexi-matcher-out - páruje všechny toho schopné vydané faktury
 • abraflexi-matcher-new2old - páruje příchozí platby den po dni od nejnovějších ke starším
 • abraflexi-pull-bank - pouze stahne bankovní výpisy
 • abraflexi-send-unsent

Závislosti

Tento nástroj ke svojí funkci využívá následující knihovny:

Testování:

K dispozici je základní test funkcionality spustitelný příkazem make test ve zdrojové složce projektu

Pouze testovací faktury a platby se vytvoří příkazem make pretest Prepare

Test sestavení balíčku + test instalace balíčku + test funkce balíčku obstarává Vagrant

Konfigurace

  "APP_NAME": "InvoiceMatcher",       - název aplikace 
  "EASE_MAILTO": "info@yourdomain.net",     - kam odesílat reporty
  "EASE_LOGGER": "syslog|mail|console",     - jak logovat
  "PULL_BANK": "false",             - stahnout banku před párováním
  "DAYS_BACK": "7"               - až kolik dní zpět párovat
  "MATCHER_LABEL_PREPLATEK": "PREPLATEK",        - štítek pro označení vetší než kolik vyžaduje uhrazovaná faktura 
  "MATCHER_LABEL_CHYBIFAKTURA": "CHYBIFAKTURA",     - štítek pro označení platby ke které nebyla dohledána faktura
  "MATCHER_LABEL_NEIDENTIFIKOVANO": "NEIDENTIFIKOVANO" -    

Další software pro AbraFlexi

Poděkování

Tento software by nevznikl pez podpory:

Spoje.Net PureHtml Connectica