Párovač faktur pro AbraFlexi
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2.1 KiB

 1. načíst bankovní doklady, které splňují nějaká kritéria (1 request do abraflexi api, optimalizovaný, aby mi vracel jen to co potřebuji)

 2. for cyklus nad výsledkem jednotky

 3. uvnitr for cyklu 1 request do api na faktury, vyfiltrovany rovnou tak, aby se vrátili jen doklady, které se mají napárovat. použít order by, detail custom a includes abych nemusel dělat další requesty.

 4. další for cyklus nad výsledkem trojky

 5. spárování konkrétní faktury a konkrétní banky + zvýšení proměnné, která si v sobě pamatuje celkovou spárovanou částku

 6. jakmile je celková spárovaná částka vyšší nebo rovna zbývá spárovat na bance tak break a další banka

Poznámky:

 • jaké bankovní doklady se párují ovlivňuje podmínky filtrace v bodě 1. možnosti zaškrtávátka, datum od do atd.
 • párovací metoda (var. sym. x spec. sym. x cokoliv jiného) ovlivňuje filtraci v bodě 3. nemělo by být potřeba nic dalšího, jen ten případný break abych nepřerostl částku banky!!!
 • algoritmus musí být takto, protože pokud by k načtení došlo už na začátku, byl by problém uhlídat několikanásobné napárování na jednu fakturu
 • pozor také na to, že měny mohou být na bance a faktuře jiné. A srovnávat to podle sumCelkem nemusí být správné pokud páruji EUR a EUR.
 • ještě budu potřebovat jeden dotaz, abych si zjistil z nastavení jaká je tuzemská měna

Složitost: n+2 dotazů kde n je počet bankovních dokladů, které do párování vstoupí... ???... asi jo... zápisy do abraflexi budou proměnnlivé podle toho co se všechno spáruje...

typ-faktury-vydane typDoklK: * Standardní faktura (typDokladu.faktura) * Dobropis/opravný daň. d. (typDokladu.dobropis) * Zálohová faktura (typDokladu.zalohFaktura) * Zálohový daňový doklad (typDokladu.zdd) * Dodací list (typDokladu.dodList) * Proforma (neúčetní) (typDokladu.proforma) * Pohyb Kč / Zůstatek Kč (typBanUctu.kc) * Pohyb měna / Zůstatek měna (typBanUctu.mena)