Odesílač upomínek pro FlexiBee
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
vitex 376c3c4eb7 Debts obtainer now accepts filtering params 1 month ago
.github Create FUNDING.yml 11 months ago
bin Now we use .env configuration 9 months ago
debian Debts obtainer now accepts filtering params 1 month ago
i18n v1.1 release 2 years ago
nbproject SmsByHuaweiApi added 2 months ago
src Debts obtainer now accepts filtering params 1 month ago
tests All Renamed to AbraFlexi 10 months ago
.env SmsByHuaweiApi added 2 months ago
.gitignore Debts obtainer now accepts filtering params 1 month ago
Dockerfile Packages renamed 2 years ago
LICENSE Initial commit 4 years ago
Makefile Now we use .env configuration 9 months ago
README.md SmsByHuaweiApi added 2 months ago
abraflexi-reminder-papermail.svg package dependencies fix 9 months ago
abraflexi-reminder-sms.svg package dependencies fix 9 months ago
abraflexi-reminder.svg Now we use .env configuration 9 months ago
composer.json SmsByHuaweiApi added 2 months ago
logo-spojenet.png Localization Added 3 years ago
mendinet-logo.png Localization Added 3 years ago
phpunit.xml PHPUnit tests skeleton added 3 years ago
reminder-screenshot.png #7 SMS Sending Support 3 years ago
reminder-sms-screenshot.png Readme Update 3 years ago

README.md

Package Logo

Odesílač upomínek pro AbraFlexi

 • PDF a ISDOC přílohy
 • QR Platby (volitelně)
 • Adresář pro vaše moduly např. odeslání SMS nebo odpojení neplatiče
 • Definovatelná maximální velikost emailu
 • Blacklist pro možnost ignorování některých druhů dokladů
 • Řízeno štítky (např. štítek NEUPOMINKOVAT)
 • Podpora cizích měn
 • Logo vaší firmy
 • Česká a anglická lokalizace. (gettext překladový systém)
 • balíčky pro debian/ubuntu ale může běžet i na windows

Příkaz abraflexi-debts pouze vypíše pohledávky dle jednotlivých dlužníků.

Příkaz abraflexi-reminder Po spuštění (vytvoří potřebné štítky a) zkontroluje v přednastavené firmě pohledávky. Při odeslání upomínky Pokud nemá zákazník nastaven štítek NEUPOMINKOVAT, je mu odeslána upomínka. příkaz je určen k automatickému spouštění každý den.

Upomínka

Příkaz abraflexi-inventarize zašle klientům přehled jejich závazků. Předpokládá se jeho automatické spouštění jednou za měsíc.

Prohledávají se evidence "vydané faktury" a "pohledávky"

Funkce štítků

Štítky mají jak informativní tak řídící funkci. Po spuštění upomínkovače se nejprve se projdou všichni klienti a těm kteří nemají žádní neuhrazené pohledávky jsou odstraněny štítky UPOMINKA1,UPOMINKA2,UPOMINKA3 a NEPLATIC. Datum odeslání upomínky je zapisováno do jednotlivé faktury do sloupců datUp1,datUp2 a datSmir - více sloupců ve faktuře abraflexi na to není. viz: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties . Avšak upomínaný je klient ne faktura a tuto skutečnost je třeba nějakým způsobem poznamenat. To se děje právě prostřednictvím štítku. Tzn. pokud má klient nastavený štítek UPOMINKA1 a UPOMINKA2 znamená to, že klientovi byly již odeslány dvě upomínky. Pro program to znamená že další odeslaná upomínka již bude pokus o smír. Současně je také informace o tom že upomínka byla opravdu odeslána. tzn. nenastaví se v případě že na zákazníka není znám email, nebo že poštovní server zrovna někdo rebootoval. Další týden po odeslání třetí upomínky se klientovi nastaví informativní štítek NEPLATIC

Upomínka Mailem

Texty upomínek se mění ve abraflexi evidenci sablona-upominky A je poznamenán datum jejího odeslání a současně je zákazníkovi přiřazen štítek UPOMINKA1-3 Odeslaná upomínka obsahuje přehled všech položek po splatnosti a k nim patřičné přílohy ve formátech pdf a isdocx

Upomínka SMS

Upomínky je v současné době možné zasílat jako SMS prostřednictvím těchto metod:

 • místní gnokii - na stejném stroji kde běží upomínkovač je nainstalována aplikace gnokii.
 • vzdálené gnokii - gnokii je nainstalována na jiném stroji. Příkaz na něm je spouštěn prostřednictvím SSH s klíčem
 • Axfone SMS brána - Vaše přihlašovací údaje zadejte do konfiguráku pod klíči AXFONE_USERNAME a AXFONE_PASSWORD
 • Huawei E5180 API - Nastavte MODEM_PASSWORD (případně MODEM_IP pokud se liší od 192.168.8.1)

SMS Upomínka

Papírová Upomínka

Je odesílána pomocí služby: Listonoška Pro použití služby potřebujete přístupové údaje které jsou k tarifu PROFI Do konfiguračního dialogu je třeba doplnit

"LISTONOSKA_ID": "vas@registracni.mail",
"LISTONOSKA_KEY": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

jiná akce při upomínání

Do složky src/AbraFlexi/Reminder/Notifier ( /usr/lib/abraflexi-reminder/Reminder/Notifier/ v případě instalace z debianího balíčku ) je možné přidat další moduly vykonávající akci. Například odpojení neplatiče od služby atd. Jak takové doplňky psát by mělo být zřejmé z ByEmail.php

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

  sudo apt install lsb-release wget
  echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
  sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
  apt update
  apt install abraflexi-reminder

Po instalaci balíku jsou v systému k dispozici tyto nové příkazy:

 • abraflexi-debts - vypíše nalezené pohledávky
 • abraflexi-reminder - obešle dlužníky
 • abraflexi-nontify-customers - odešle klientovi seznam jeho závazků
 • abraflexi-reminder-init - připraví předvolenou firmu na použití s upomínačem

Konfigurace

se nastavuje v souboru /etc/abraflexi/reminder.json nebo do proměnných prostředí

  "EASE_MAILTO": "info@yourdomain.net",
  "REMIND_FROM": "noreply@yourdomain.net",
  "EASE_LOGGER": "syslog|mail",
  "QR_PAYMENTS": true,
  "MAX_MAIL_SIZE": 1250000
  "SKIPLIST": "DOBROPIS,ZDD",
  "MUTE": false,
  "SMS_SENDER": "+420739778202",
  "SMS_ENGINE": "gnokii"
 • EASE_MAILTO - kam zasílat protokol v případě že je povoleno logování do mailu
 • MAIL_CC - zasílat kopii kazdé odeslané zprávy také na tento email
 • REMIND_FROM - adresa odesilatele v upomínkách
 • EASE_LOGGER - Jak logovat ? (dostupné metody jsou: memory,console,file,syslog,email,std,eventlog)
 • MAX_MAIL_SIZE - maximální velikost vysledného mailu v Bytech. (1250000 = 10Mb) Pokud je tato velikost překročena, nejsou již přikládány žádné další přílohy.
 • QR_PAYMENTS - zda vložit do upomínky QR kódy pro QR Platby
 • ADD_LOGO - zda vložit do upomínky logo upomínající firmy
 • SKIPLIST - nebrat doklady těchto typů v potaz
 • MUTE - neodesílá klientům notifikace. Maily se pro kontrolu odesílají na EASE_MAILTO
 • SMS_SENDER - Telefoní číslo odesilatele sms. Např.: +420739778202
 • SMS_ENGINE - Metoda odeslání SMS. Možné hodnoty: none: neodesílat SMS, gnokii: místní Gnokii, sshgnokii: Gnokii na vzdáleném serveru (GNOKII_HOST) , axfone Axfone API
 • GNOKII_HOST - specifikace serveru kde je modem. Může být i ve formátu login@host
 • AXFONE_USERNAME - Login pro AXFONE api
 • AXFONE_PASSWORD - Heslo pro AXFONE api
 • MODEM_PASSWORD - Heslo webového rozhraní Huawei E5180
 • MODEM_IP - ip adresa modemu (nepovinné)

V případě že nepoužíváte debianí balíček ale pouze klonujete repozitář, je potřeba před prvním použitím spustit skript Init.php který vytvoří štítky 'UPOMINKA1', 'UPOMINKA2', 'UPOMINKA3', 'NEPLATIC', 'NEUPOMINKOVAT'

Třídy v AbraFlexi/Reminder/:

Soubor Popis
Mailer.php Třída pro HTML email
Upominac.php Třída upomínající neplatiče
Upominka.php Třída upomínky pro neplatiče

Závislosti

Tento nástroj ke svojí funkci využívá následující knihovny:

Mohlo by vás zajímat

Poděkování

Tento projekt by nevznikl bez podpory společnosti Spoje.Net s.r.o.

Spoje.Net

Za HTML verzi upomínek a zahrnutí ostatních pohledávek bylo hrazeno společností Medinet .s.r.o.

Medinet