Browse Source

Přidán balik pro denní zálohy FlexiBee

buster
Vítězslav Dvořák 5 years ago
parent
commit
5cadb62b42
 1. 5
    .gitignore
 2. 86
    README.md
 3. 2
    backup/flexibee-server-backup
 4. 10
    backup/flexibee-server-backup-logrotate
 5. 27
    debian/control
 6. 1
    debian/flexibee-server-backup.conffiles
 7. 12
    debian/flexibee-server-backup.config
 8. 4
    debian/flexibee-server-backup.cron.daily
 9. 23
    debian/flexibee-server-backup.debhelper.log
 10. 1
    debian/flexibee-server-backup.install
 11. 9
    debian/flexibee-server-backup.postinst
 12. 6
    debian/flexibee-server-backup.postrm.debhelper
 13. 5
    debian/flexibee-server-backup.rules
 14. 6
    debian/flexibee-server-backup.templates
 15. 0
    debian/flexibee-server.conffiles
 16. 0
    debian/flexibee-server.config
 17. 0
    debian/flexibee-server.postinst
 18. 0
    debian/flexibee-server.postrm
 19. 0
    debian/flexibee-server.prerm
 20. 0
    debian/flexibee-server.templates
 21. 1
    debian/po/POTFILES.in
 22. BIN
    debian/po/cs_CZ.mo
 23. 31
    debian/po/cs_CZ.po
 24. BIN
    debian/po/en.mo
 25. 31
    debian/po/en.po
 26. 31
    debian/po/templates.pot
 27. 2
    debian/revision
 28. 7
    debian/rules
 29. 0
    server/flexibee-licensecheck
 30. 0
    server/flexibee.service
 31. 4
    test.sh

5
.gitignore

@ -10,4 +10,7 @@ debian/lastversion
debian/md5sums
flexibee_*
debian/files
/.vagrant/
/.vagrant/
*_all.deb
/debian/flexibee-server-backup/
/debian/flexibee-server-backup.substvars

86
README.md

@ -1,6 +1,6 @@
# flexibee-server - deb balíček
[EN] Debian Package for FlexiBee server-only deploy
[EN] Debian Package for server-only deploy of czech accounting system FlexiBee
Balíček je uzpůsoben k běhu na serveru bez závislosti na grafickém prostředí.
Generován je z původního instalačního balíku poskytovaným společností Abra:
@ -13,6 +13,7 @@ Kromě toho obsahuje jěště tyto dodatečné opravy a vylepšení.
* doplněna podpora pro službu Avahi
* doplněn nástroj pro kontrolu licence
* opravena chyba s java-8-openjdk-amd64 accessibility
* speciální balík **flexibee-server-backup** pro denní zálohy do souboru
Instalace
---------
@ -21,8 +22,8 @@ Pro Debian či Ubuntu prosím použijte [repozitář](http://vitexsoftware.cz/re
wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
aptitude update
aptitude install flexibee-server
apti update
apti install flexibee-server flexibee-server-backup
Přihlášení
@ -36,7 +37,7 @@ Po dokončení instalace je možné se k serveru přihlásit protokolem https na
Problémy při instalaci
----------------------
Pokud se při po aktualizaci z jessie na stretch objeví při pokusu o instalací balíku
Pokud se při po aktualizaci z Jessie na Stretch objeví při pokusu o instalací balíku
flexibee-server hláška:
**Není nainstována správná verze pltcl. Nainstalujte prosím balík postgresql-pltcl-9.4 resp. postgresql-pltcl
@ -54,10 +55,75 @@ a nainstalovat je příkazem dpkg a následně dokončit instalaci FlexiBee serv
Následující balíky již nejsou potřeba:
at-spi2-core dconf-gsettings-backend dconf-service glib-networking glib-networking-common glib-networking-services gsettings-desktop-schemas libasyncns0 libatk-bridge2.0-0 libatk-wrapper-java
libatk-wrapper-java-jni libatspi2.0-0 libcairo-gobject2 libcolord2 libdconf1 libdrm-amdgpu1 libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libegl1-mesa libepoxy0 libflac8 libfontenc1
libgbm1 libgif7 libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common libice6 libjson-glib-1.0-0 libjson-glib-1.0-common libllvm3.9 libpciaccess0 libproxy1v5
libpulse0 librest-0.7-0 libsm6 libsndfile1 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libtxc-dxtn-s2tc libvorbisenc2 libwayland-client0 libwayland-cursor0 libwayland-egl1-mesa libwayland-server0
libx11-xcb1 libxaw7 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-shape0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxft2 libxkbcommon0 libxmu6 libxpm4 libxshmfence1 libxt6 libxv1
libxxf86dga1 libxxf86vm1 openjdk-8-jre x11-utils
* at-spi2-core
* dconf-gsettings-backend
* dconf-service
* glib-networking
* glib-networking-common
* glib-networking-services
* gsettings-desktop-schemas
* libasyncns0
* libatk-bridge2.0-0
* libatk-wrapper-java
* libatk-wrapper-java-jni
* libatspi2.0-0
* libcairo-gobject2
* libcolord2
* libdconf1
* libdrm-amdgpu1
* libdrm-intel1
* libdrm-nouveau2
* libdrm-radeon1
* libdrm2
* libegl1-mesa
* libepoxy0
* libflac8
* libfontenc1
* libgbm1
* libgif7
* libgl1-mesa-dri
* libgl1-mesa-glx
* libglapi-mesa
* libgtk-3-0
* libgtk-3-bin
* libgtk-3-common
* libice6
* libjson-glib-1.0-0
* libjson-glib-1.0-common
* libllvm3.9
* libpciaccess0
* libproxy1v5
* libpulse0
* librest-0.7-0
* libsm6
* libsndfile1
* libsoup-gnome2.4-1
* libsoup2.4-1
* libtxc-dxtn-s2tc
* libvorbisenc2
* libwayland-client0
* libwayland-cursor0
* libwayland-egl1-mesa
* libwayland-server0
* libx11-xcb1
* libxaw7
* libxcb-dri2-0
* libxcb-dri3-0
* libxcb-glx0
* libxcb-present0
* libxcb-shape0
* libxcb-sync1
* libxcb-xfixes0
* libxft2
* libxkbcommon0
* libxmu6
* libxpm4
* libxshmfence1
* libxt6
* libxv1
* libxxf86dga1
* libxxf86vm1
* openjdk-8-jre
* x11-utils

2
backup/flexibee-server-backup

@ -0,0 +1,2 @@
BACKUPDIR="/var/backup/flexibee"

10
backup/flexibee-server-backup-logrotate

@ -0,0 +1,10 @@
/var/log/postgresql/*.log {
weekly
rotate 10
copytruncate
delaycompress
compress
notifempty
missingok
su root root
}

27
debian/control

@ -9,22 +9,21 @@ Homepage: https://www.vitexsoftware.cz/
Package: flexibee-server
Architecture: all
Depends: openjdk-8-jre-headless, postgresql-client-common, postgresql-9.6 | postgresql-9.5 | postgresql-9.4 | postgresql-9.3 | postgresql-9.2 | postgresql-9.1 | postgresql-9.0 | postgresql-8.4 | postgresql-8.3 | postgresql (>= 8.3), postgresql-pltcl | postgresql-pltcl-9.6 | postgresql-pltcl-9.5 | postgresql-pltcl-9.4 | postgresql-pltcl-9.3 | postgresql-pltcl-9.2 | postgresql-pltcl-9.1 | postgresql-pltcl-9.0 | postgresql-pltcl-8.4 | postgresql-pltcl-8.3, postgresql-contrib-9.6 | postgresql-contrib-9.5 | postgresql-contrib-9.4 | postgresql-contrib-9.3 | postgresql-contrib-9.2 | postgresql-contrib-9.1 | postgresql-contrib-9.0 | postgresql-contrib-8.4 | postgresql-contrib-8.3, debconf | debconf-2.0
Depends: openjdk-8-jre-headless, postgresql-client-common, postgresql-9.6 | postgresql-9.5 | postgresql-9.4 | postgresql-9.3 | postgresql-9.2 | postgresql-9.1 | postgresql-9.0 | postgresql-8.4 | postgresql-8.3 | postgresql (>= 8.3), postgresql-pltcl | postgresql-pltcl-9.6 | postgresql-pltcl-9.5 | postgresql-pltcl-9.4 | postgresql-pltcl-9.3 | postgresql-pltcl-9.2 | postgresql-pltcl-9.1 | postgresql-pltcl-9.0 | postgresql-pltcl-8.4 | postgresql-pltcl-8.3, postgresql-contrib-9.6 | postgresql-contrib-9.5 | postgresql-contrib-9.4 | postgresql-contrib-9.3 | postgresql-contrib-9.2 | postgresql-contrib-9.1 | postgresql-contrib-9.0 | postgresql-contrib-8.4 | postgresql-contrib-8.3, debconf | debconf-2.0, lsb-base (>= 3.0-6)
Conflicts: flexibee-client,flexibee, winstrom, winstrom-client
Replaces: flexibee-client,flexibee, winstrom
Recommends: autopostgresqlbackup, flexibe-server-backup
Section: contrib/office
Priority: optional
Homepage: http://www.flexibee.eu/
Description: Ekonomický systém ABRA FlexiBee
Internetový ekonomický systém ABRA FlexiBee.
.
Upozornění pro uživatele Ubuntu 14.04 LTS a vyšší:
ABRA FlexiBee k nastavení typu instalace používá nástroj
DebConf, který k zobrazení dotazů využívá knihovnu libgtk2-perl.
Tento balíček ale nemusí být ve Vašem systému dostupný a Centrum
softwaru pro Ubuntu kvůli tomu na konci instalace přestane
odpovídat. Nedojde tak k výběru typu instalace a FlexiBee poběží
v režimu "Lokální instalace". K dodatečnému nastavení typu
instalace otevřete terminál a zadejte příkaz
"sudo dpkg-reconfigure flexibee".
Instalace v terminálu tímto problémem netrpí.
Description: Ekonomický systém ABRA FlexiBee - REST API a HTML rozhraní
Serverová verze Internetového ekonomického systému ABRA FlexiBee.
Package: flexibee-server-backup
Architecture: all
Depends: flexibee-server
Section: contrib/office
Priority: optional
Homepage: http://www.flexibee.eu/
Description: Každodení zálhoa dat
Každý den uloží zálohu firmy do /var/lib/backup/flexibee nebo jinam dle volby

1
debian/flexibee-server-backup.conffiles

@ -0,0 +1 @@
/etc/cron.daily/flexibee-server-backup

12
debian/flexibee-server-backup.config

@ -0,0 +1,12 @@
# Source debconf library.
. /usr/share/debconf/confmodule
db_version 2.0
# FlexiBee URL
db_input high flexbee-server-backup/BACKUPDIR || true
db_go
exit 0

4
debian/flexibee-server-backup.cron.daily

@ -0,0 +1,4 @@
#!/bin/bash
. /etc/default/flexibee-server-backup
/usr/share/flexibee/bin/flexibee-backup ${BACKUPDIR}

23
debian/flexibee-server-backup.debhelper.log

@ -0,0 +1,23 @@
dh_update_autotools_config
dh_auto_configure
dh_auto_build
dh_auto_test
dh_prep
dh_auto_install
override_dh_install dh_install
dh_install
dh_installdocs
dh_installchangelogs
dh_installcron
dh_installdebconf
dh_perl
dh_link
dh_strip_nondeterminism
dh_compress
dh_fixperms
dh_installdeb
dh_gencontrol
dh_md5sums
dh_builddeb
dh_builddeb
dh_builddeb

1
debian/flexibee-server-backup.install

@ -0,0 +1 @@
backup/flexibee-server-backup etc/default

9
debian/flexibee-server-backup.postinst

@ -0,0 +1,9 @@
#!/bin/bash
. /usr/share/debconf/confmodule
db_get flexbee-server-backup/BACKUPDIR
sed -i "/BACKUPDIR/c\BACKUPDIR=\"${RET}\"" /etc/default/flexibee-server-backup
exit 0

6
debian/flexibee-server-backup.postrm.debhelper

@ -0,0 +1,6 @@
# Automatically added by dh_installdebconf
if [ "$1" = purge ] && [ -e /usr/share/debconf/confmodule ]; then
. /usr/share/debconf/confmodule
db_purge
fi
# End automatically added section

5
debian/flexibee-server-backup.rules

@ -0,0 +1,5 @@
#!/usr/bin/make -f
%:
dh $@

6
debian/flexibee-server-backup.templates

@ -0,0 +1,6 @@
Template: flexbee-server-backup/BACKUPDIR
Type: string
_Default: /var/backup/flexibee
_Description: FlexiBee Backup directory
Path to directory where to stora FlexiBee daily backups

0
debian/conffiles → debian/flexibee-server.conffiles

0
debian/config → debian/flexibee-server.config

0
debian/postinst → debian/flexibee-server.postinst

0
debian/postrm → debian/flexibee-server.postrm

0
debian/prerm → debian/flexibee-server.prerm

0
debian/templates → debian/flexibee-server.templates

1
debian/po/POTFILES.in

@ -0,0 +1 @@
[type: gettext/rfc822deb] templates

BIN
debian/po/cs_CZ.mo

Binary file not shown.

31
debian/po/cs_CZ.po

@ -0,0 +1,31 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flexibee-server-backup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flexibee-server-backup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-18 00:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-18 00:45+0200\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"Last-Translator: Vítězslav Dvořák <info@vitexsoftware.cz>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Language: cs\n"
#. Type: string
#. Default
#: ../templates:1001
msgid "FlexiBee Backup directory"
msgstr "Adresář záloh FlexiBee"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Path to directory where to stora FlexiBee daily backups"
msgstr "Složka kam se budou každý den ukládat zálohy"

BIN
debian/po/en.mo

Binary file not shown.

31
debian/po/en.po

@ -0,0 +1,31 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flexibee-server-backup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flexibee-server-backup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-18 00:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-18 00:45+0200\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"Last-Translator: Vítězslav Dvořák <info@vitexsoftware.cz>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Language: en\n"
#. Type: string
#. Default
#: ../templates:1001
msgid "FlexiBee Backup directory"
msgstr "FlexiBee Backup directory"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Path to directory where to stora FlexiBee daily backups"
msgstr "Path to directory where to store FlexiBee daily backups"

31
debian/po/templates.pot

@ -0,0 +1,31 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flexibee-server-backup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: flexibee-server-backup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-26 01:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: string
#. Default
#: ../templates:1001
msgid "FlexiBee Backup directory"
msgstr ""
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1002
msgid "Path to directory where to stora FlexiBee daily backups"
msgstr ""

2
debian/revision

@ -1 +1 @@
7
1

7
debian/rules

@ -16,8 +16,11 @@ override_dh_install:
rm -rf data/usr/share/mimelnk
rm -rf data/usr/share/pixmaps
mkdir -p data/etc/avahi/services/
cp bonus/flexibee.service data/etc/avahi/services/
cp bonus/flexibee-licensecheck data/usr/bin/flexibee-licensecheck
cp server/flexibee.service data/etc/avahi/services/
cp server/flexibee-licensecheck data/usr/bin/flexibee-licensecheck
echo FLEXIBEE_CFG=server >> data/etc/default/flexibee
mv data/* debian/flexibee-server
#override_dh_clean:
# debconf-updatepo
# dh_clean

0
bonus/flexibee-licensecheck → server/flexibee-licensecheck

0
bonus/flexibee.service → server/flexibee.service

4
test.sh

@ -4,7 +4,7 @@ rm ../flexibee-server_*_all.deb
rm flexibee-server_*_all.deb
./build.sh
mv ../flexibee-server_*_all.deb .
mv ../flexibee-server*_all.deb .
vagrant up
curl https://127.0.0.1:5434/status.json
#curl https://127.0.0.1:5434/status.json

Loading…
Cancel
Save