Debian Package for server-only deploy of czech accounting system AbraFlexi
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Vítězslav Dvořák 59283efd62 FIXED: systemd[1]: /run/systemd/generator.late/flexibee.service:15: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/flexibee.pid → /run/flexibee.pid; please update the unit file accordingly. 2 years ago
backup Přidán balik pro denní zálohy FlexiBee 5 years ago
debian FIXED: systemd[1]: /run/systemd/generator.late/flexibee.service:15: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/flexibee.pid → /run/flexibee.pid; please update the unit file accordingly. 2 years ago
server Debian 10 Buster build 3 years ago
.gitignore Debian 10 Buster build 3 years ago
Dockerfile Dockerize 4 years ago
Makefile Debian package dependency fix 4 years ago
README.md Debian 10 Buster build 3 years ago
Vagrantfile Makefile added to project 5 years ago
build.sh Debian 10 Buster build 3 years ago
flexibee-server.png Debian package dependency fix 4 years ago
fresh.sh Debian 10 Buster build 3 years ago
test.sh Přidán balik pro denní zálohy FlexiBee 5 years ago

README.md

flexibee-server - deb balíček

FlexiBee Server logo

[EN] Debian Package for server-only deploy of czech accounting system FlexiBee

Balíček je uzpůsoben k běhu na serveru bez závislosti na grafickém prostředí. Generován je z původního instalačního balíku poskytovaným společností Abra: https://www.flexibee.eu/podpora/stazeni-flexibee/stazeni-ekonomickeho-systemu-flexibee-linux/

Soubory .jar aplikace FlexiBee nejsou nijak modifikovány

Kromě toho obsahuje jěště tyto dodatečné opravy a vylepšení.

  • doplněna podpora systemd
  • doplněna podpora pro službu Avahi
  • doplněn nástroj pro kontrolu licence
  • opravena chyba s java-8-openjdk-amd64 accessibility
  • speciální balík flexibee-server-backup pro denní zálohy do souboru
  • položka v menu a ikona pro webové rozhraní jako aplikaci

Instalace

Pro Debian či Ubuntu prosím použijte repozitář:

wget -O - http://repo.vitexsoftware.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://repo.vitexsoftware.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
apt update
apt install flexibee-server flexibee-server-backup

Přihlášení

Po dokončení instalace je možné se k serveru přihlásit protokolem https na portu 5434 - např.: https://192.168.1.32:5434/

Následující balíky již nejsou potřeba:

* at-spi2-core
* dconf-gsettings-backend
* dconf-service
* glib-networking
* glib-networking-common
* glib-networking-services
* gsettings-desktop-schemas
* libasyncns0
* libatk-bridge2.0-0
* libatk-wrapper-java
* libatk-wrapper-java-jni
* libatspi2.0-0
* libcairo-gobject2
* libcolord2
* libdconf1
* libdrm-amdgpu1
* libdrm-intel1
* libdrm-nouveau2
* libdrm-radeon1
* libdrm2
* libegl1-mesa
* libepoxy0
* libflac8
* libfontenc1
* libgbm1
* libgif7
* libgl1-mesa-dri
* libgl1-mesa-glx
* libglapi-mesa
* libgtk-3-0
* libgtk-3-bin
* libgtk-3-common
* libice6
* libjson-glib-1.0-0
* libjson-glib-1.0-common
* libllvm3.9
* libpciaccess0
* libproxy1v5
* libpulse0
* librest-0.7-0
* libsm6
* libsndfile1
* libsoup-gnome2.4-1
* libsoup2.4-1
* libtxc-dxtn-s2tc
* libvorbisenc2
* libwayland-client0
* libwayland-cursor0
* libwayland-egl1-mesa
* libwayland-server0
* libx11-xcb1
* libxaw7
* libxcb-dri2-0
* libxcb-dri3-0
* libxcb-glx0
* libxcb-present0
* libxcb-shape0
* libxcb-sync1
* libxcb-xfixes0
* libxft2
* libxkbcommon0
* libxmu6
* libxpm4
* libxshmfence1
* libxt6
* libxv1
* libxxf86dga1
* libxxf86vm1
* openjdk-8-jre
* x11-utils