Debian Package for server-only deploy of czech accounting system AbraFlexi
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

3.8 KiB

flexibee-server - deb balíček

FlexiBee Server logo

[EN] Debian Package for server-only deploy of czech accounting system FlexiBee

Balíček je uzpůsoben k běhu na serveru bez závislosti na grafickém prostředí. Generován je z původního instalačního balíku poskytovaným společností Abra: https://www.flexibee.eu/podpora/stazeni-flexibee/stazeni-ekonomickeho-systemu-flexibee-linux/

Soubory .jar aplikace FlexiBee nejsou nijak modifikovány

Kromě toho obsahuje jěště tyto dodatečné opravy a vylepšení.

  • doplněna podpora systemd
  • doplněna podpora pro službu Avahi
  • doplněn nástroj pro kontrolu licence
  • opravena chyba s java-8-openjdk-amd64 accessibility
  • speciální balík flexibee-server-backup pro denní zálohy do souboru
  • položka v menu a ikona pro webové rozhraní jako aplikaci

Instalace

Pro Debian či Ubuntu prosím použijte repozitář:

sudo apt install lsb-release wget
echo "deb http://repo.vitexsoftware.cz $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/vitexsoftware.gpg http://repo.vitexsoftware.cz/keyring.gpg
sudo apt update
sudo apt install flexibee-server-backup flexibee-server

Přihlášení

Po dokončení instalace je možné se k serveru přihlásit protokolem https na portu 5434 - např.: https://192.168.1.32:5434/

Problémy při instalaci

Pokud se při po aktualizaci z Jessie na Stretch objeví při pokusu o instalací balíku flexibee-server hláška:

Není nainstována správná verze pltcl. Nainstalujte prosím balík postgresql-pltcl-9.4 resp. postgresql-pltcl dpkg: chyba při zpracovávání balíku flexibee-server (--configure):

bude pořeba stahnout tyto dva blaíky:

wget http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/postgresql-9.4/postgresql-9.4_9.4.12-0+deb8u1_amd64.deb
wget http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/postgresql-9.4/postgresql-pltcl-9.4_9.4.12-0+deb8u1_amd64.deb

a nainstalovat je příkazem dpkg a následně dokončit instalaci FlexiBee serveru:

dpkg -i postgresql-9.4_9.4.12-0+deb8u1_amd64.deb postgresql-pltcl-9.4_9.4.12-0+deb8u1_amd64.deb
apt-get -f install

Následující balíky již nejsou potřeba:

* at-spi2-core
* dconf-gsettings-backend
* dconf-service
* glib-networking
* glib-networking-common
* glib-networking-services
* gsettings-desktop-schemas
* libasyncns0
* libatk-bridge2.0-0
* libatk-wrapper-java
* libatk-wrapper-java-jni
* libatspi2.0-0
* libcairo-gobject2
* libcolord2
* libdconf1
* libdrm-amdgpu1
* libdrm-intel1
* libdrm-nouveau2
* libdrm-radeon1
* libdrm2
* libegl1-mesa
* libepoxy0
* libflac8
* libfontenc1
* libgbm1
* libgif7
* libgl1-mesa-dri
* libgl1-mesa-glx
* libglapi-mesa
* libgtk-3-0
* libgtk-3-bin
* libgtk-3-common
* libice6
* libjson-glib-1.0-0
* libjson-glib-1.0-common
* libllvm3.9
* libpciaccess0
* libproxy1v5
* libpulse0
* librest-0.7-0
* libsm6
* libsndfile1
* libsoup-gnome2.4-1
* libsoup2.4-1
* libtxc-dxtn-s2tc
* libvorbisenc2
* libwayland-client0
* libwayland-cursor0
* libwayland-egl1-mesa
* libwayland-server0
* libx11-xcb1
* libxaw7
* libxcb-dri2-0
* libxcb-dri3-0
* libxcb-glx0
* libxcb-present0
* libxcb-shape0
* libxcb-sync1
* libxcb-xfixes0
* libxft2
* libxkbcommon0
* libxmu6
* libxpm4
* libxshmfence1
* libxt6
* libxv1
* libxxf86dga1
* libxxf86vm1
* openjdk-8-jre
* x11-utils