VitexSoftware

Updated 2 weeks ago

Switch active php version using https://github.com/VitexSoftware/netbeans-php-tools

Updated 6 months ago

Updated 3 days ago

Do Adresáře AbraFlexi přidá tlačítko "Přehled vztahu" kterým se aplikace volá. Nejprve je třeba zvolit jaké moduly budou při generování vztahu použity a za jaký časový úsek se budou data zpracovávat.

Updated 4 months ago

Odesílač dokladů pro AbraFlexi

Updated 2 months ago

Python 0 0

Online package installer for Debian.

Updated 3 months ago

Trigger FlexiBee contracts to generate invoices

Updated 4 months ago

Debian package for Dark skined AbraFlexi GUI launcher

Updated 11 months ago

Digest generator

Updated 2 months ago

Datamolino PHP Library

Updated 11 months ago

Odesílač upomínek pro FlexiBee

Updated 2 months ago

a tool that can generate skeleton test classes from production code classes and vice versa.

Updated 3 months ago

PHP 0 0

Updated 11 months ago

Allow Icinga/Nagios notify server problem as new issue in Redmine

Updated 2 years ago

Skript pro pro import KvElektro CSV do skladu AbraFlexi

Updated 2 years ago

People