Updated 2 months ago

PHP eShop

Updated 1 year ago

Do Adresáře AbraFlexi přidá tlačítko "Přehled vztahu" kterým se aplikace volá. Nejprve je třeba zvolit jaké moduly budou při generování vztahu použity a za jaký časový úsek se budou data zpracovávat.

Updated 1 month ago

Odesílač dokladů pro AbraFlexi

Updated 2 months ago

Online package installer for Debian.

Updated 5 months ago

Trigger FlexiBee contracts to generate invoices

Updated 2 months ago

Debian package for Dark skined AbraFlexi GUI launcher

Updated 5 months ago

Digest generator

Updated 4 months ago

Datamolino PHP Library

Updated 5 months ago

Odesílač upomínek pro FlexiBee

Updated 1 month ago

a tool that can generate skeleton test classes from production code classes and vice versa.

Updated 2 months ago

Allow Icinga/Nagios notify server problem as new issue in Redmine

Updated 11 months ago

Skript pro pro import KvElektro CSV do skladu AbraFlexi

Updated 11 months ago

Vitex Software homepage code

Updated 2 years ago

Simple tool able to comple FlexiBee customs reports into given destination

Updated 6 months ago

Set of commandline tools for interaction with AbraFlexi server

Updated 2 months ago

Set of commandline tools related to FlexiBee Custom reports

Updated 5 months ago