Knihovna pro komunikaci s AbraFlexi

Updated 2 weeks ago

Odesílač upomínek pro FlexiBee

Updated 1 month ago

Do Adresáře AbraFlexi přidá tlačítko "Přehled vztahu" kterým se aplikace volá. Nejprve je třeba zvolit jaké moduly budou při generování vztahu použity a za jaký časový úsek se budou data zpracovávat.

Updated 1 month ago

Set of AbraFlexi related Widgets using EasePHP Framework

Updated 1 month ago

Apache Netbeans Debian package

Updated 1 month ago

Firefox Developer Edition package for Debian / Ubuntu

Updated 1 month ago

Developer's tool for AbraFlexi

Updated 1 month ago

a tool that can generate skeleton test classes from production code classes and vice versa.

Updated 2 months ago

Ease Framework Twitter Bootstrap 4 Support

Updated 2 months ago

SQL Support for EasePHP Framework using FluentPDO

Updated 2 months ago

Ease-Core copy

Updated 2 months ago

Updated 2 months ago

Several classes and code examples for php-abraflexi library

Updated 2 months ago

Set of commandline tools for interaction with AbraFlexi server

Updated 2 months ago

Trigger FlexiBee contracts to generate invoices

Updated 2 months ago

Send AbraFlexi documents via email

Updated 2 months ago

Odesílač dokladů pro AbraFlexi

Updated 2 months ago

Párovač faktur pro AbraFlexi

Updated 3 months ago

Debian Package for server-only deploy of czech accounting system AbraFlexi

Updated 4 months ago